ប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេស

Thu-04-February-2016

ប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសស្តីពីការចម្លងភាពកខ្វក់និងជាតិពុលក្នុងម្ហូបអាហារ
ប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសស្តីពីទឹកកកពិសា
ប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសស្តីពីទឹកខនិជធម្មជាតិ
ប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសស្តីពីទឹកត្រី
ប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសស្តីពីទឹកស៊ីអ៊ីវ
ប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសស្តីពីមីកញ្ជប់
ប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសស្តីពីមួកសុវត្ថិភាព
ប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសស្តីពីស៊ីម៉ង់ផតឡែន
ប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសស្តីពីសារធាតុបន្ថែមលើម្ហូបអាហារ
ប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសស្តីពីសំបកដប

អត្ថបទដែលទាក់ទង

[ Mon-25-April-2016 ]
ចុចទីនោះដើម្បីទាញយ សេចក្តីជូនដំណឹងដល់សិប្បកម្ម ដែលមិនបានស្នើសុំទិដ្ឋាការចុះបញ្ជីវិញ្ញាបនបត្របញ្ជក់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងក្រុមហ៊ុនដែលបានក្លែងបន្លំ

[ Mon-25-April-2016 ]
 ចុចដើម្បីទាញយក កម្រៃសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម

[ Thu-21-April-2016 ]
 ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក បញ្ជីស្តង់ដាកម្ពុជា
ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ discinfo@camnet.com.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.