ឯកសារThe 61st Asia Expert Meeting on Specific UNR

Wed-05-February-2020

ឯកសារThe 61st Asia Expert Meeting on Specific UNR 

ចុចដើម្បីទាញយក


អត្ថបទដែលទាក់ទង

[ Sun-14-June-2020 ]
ច្បាប់វិសោធនកម្មស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា ចុចដើម្បីទាញយក

[ Thu-24-October-2019 ]
ឯកសារដំណាក់កាលក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាចុចដើម្បីទាញយក

[ Thu-10-October-2019 ]
បទបង្ហាញស្តីពីការបញ្ជីផលិតផល ចុចដើម្បីទាញយក
ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ camtbt-info@isc.gov.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.