សេចក្តីជូនដំណឹងដល់សិប្បកម្ម ដែលមិនបានស្នើសុំទិដ្ឋាការចុះបញ្ជីវិញ្ញាបនបត្របញ្ជក់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងក្រុមហ៊ុនដែលបានក្លែងបន្លំ

Mon-25-April-2016

ចុចទីនោះដើម្បីទាញយ សេចក្តីជូនដំណឹងដល់សិប្បកម្ម ដែលមិនបានស្នើសុំទិដ្ឋាការចុះបញ្ជីវិញ្ញាបនបត្របញ្ជក់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងក្រុមហ៊ុនដែលបានក្លែងបន្លំ

អត្ថបទដែលទាក់ទង

[ Thu-21-April-2016 ]
 ទាញយក គោលការណ៏ណែនាំស្តីពីការអនុវត្តលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព

[ Thu-04-February-2016 ]
ប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសស្តីពីការចម្លងភាពកខ្វក់និងជាតិពុលក្នុងម្ហូបអាហារប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសស្តីពីទឹកកកពិសាប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសស្តីពីទឹកខនិជធម្មជាតិប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសស្តីពីទឹកត្រីប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសស្តីពីទឹកស៊ីអ៊ីវប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសស្តីពីមីកញ្ជប់ប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសស្តីពីមួកសុវត្ថិភាពប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសស្តីពីស៊ីម៉ង់ផតឡែនប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសស្តីពីសារធាតុបន្ថែមលើម្ហូបអាហារប្រកាសស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសស្តីពីសំបកដប

[ Thu-04-February-2016 ]
ចុះទីនេះដើម្បីទាញយក និតិវិធីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធគុណភាព
ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ discinfo@camnet.com.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.