កម្រៃសេវាសាធារណៈ

Mon-25-April-2016

 ចុចដើម្បីទាញយក កម្រៃសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្


អត្ថបទដែលទាក់ទង

[ Wed-11-July-2018 ]
ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា

[ Wed-27-June-2018 ]
ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កម្ពុជាស្តីពីបទបញ្ញត្តបច្ចេកទេសផលិតផលគ្រឿងយន្តចំនួន១៩

[ Wed-23-November-2016 ]
ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសកម្មភាពការងាររបស់វិទ្យាស្ថានស្តង់ដាកម្ពុជា រយៈពេល៥ឆ្នាំ (២០១៣-២០១៧)
ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ camtbt-info@isc.gov.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.