កម្រៃសេវាសាធារណៈ

Mon-25-April-2016

 ចុចដើម្បីទាញយក កម្រៃសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្


អត្ថបទដែលទាក់ទង

[ Thu-22-August-2019 ]
ចុចខាងក្រោមដើម្បីទាញយក1 - Brakas 110 Chemicals2 - Law_on_the_amendment_of_Art_of_Law3 - PowerPoint Presentation of Precursor.Final4 - Press reless for Meeting5 - ការគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមី6 - ច្បាប់អាស៊ីតខ្លាំង7 - តារាងសារធាតុគីមីជាប់បញ្ញត្ត8 - សន្ទុរកថាបើករបស់_HE_Chan_sopha

[ Fri-05-April-2019 ]
ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកប្រកាសស្តីពីការពន្យាពេលការអនុវត្តប្រកាសលេខ១៥០

[ Fri-15-February-2019 ]
ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកស្តង់ដារកម្ពុជា CS 093:2012, Rev.1:2018 សម្រាប់សារធាតុបន្ថែមលើម្ហូបអាហារ
ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ camtbt-info@isc.gov.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.